dinsdag 8 augustus 2017

Leerling (m) vertelt over eduScrum 
Lars ervaringen met eduScrum
 eduScrum: Iedereen zijn eigen toevoeging voor succes !


inleiding
eduScrum heeft mijn manier van werken in de scheikunde les sterk beïnvloed, maar op een positieve manier. Ik denk dat ik zeker van een voordeel heb mogen genieten door eduScrum. Door de methode zijn er namelijk betere resultaten en maakt ieder individu een persoonlijke ontwikkeling door. Deze ontwikkeling kan het individu alleen maar ten gunste komen. Ik heb kunnen leren van eduScrum. Je leert jezelf kennen en legt sociale contacten. Als er betere resultaten zijn behaald, dan betekent het dat de methode werkt dus dat de klas en de individuele groepjes eduScrum goed hebben toegepast. Het motiveert mij extra om me verder te verdiepen in kwaliteiten die ik wil gaan ontwikkelen en op eenzelfde wijze als eduScrum verder te gaan werken.

De manier van werken was zeer prettig. Allereerst is het samenstellen van de groepen aan de hand van kwaliteiten een sterk punt van eduScrum. Er ontstaan groepjes met veel verschillende eigenschappen en kwaliteiten. Je kunt selecteren op iemand die goed is in rekenen, leidinggevend is, motiverend is, vrolijk is, enzovoort. Doordat er een grote diversiteit is in eigenschappen kan men elkaar motiveren en van elkaar leren, dit motiveert de werkhouding en werksfeer. Er is waardering tussen de groepsleden. Als een groepslid iets even niet meer begrijpt, dan is er het groepje die kan helpen. Het team is dus actief in staat om elkaar te helpen en om elkaars vragen te beantwoorden zonder een leraar. Leerlingen werken dus zelf organiserend, zelf studerend en met verantwoordelijkheid.

De samenwerking komt hierin nadrukkelijk aan bod.
Samenwerking, daar draait het onder andere om bij eduScrum. Het groepje bestaat uit vier of vijf personen waarin ieder zijn eigen inbreng heeft. Iedereen kan elkaar helpen. Iedereen kan zijn mening uiten. Iedereen leert van elkaar. De onderlinge betrokkenheid is groot. Je zit immers iedere les bij elkaar. Het is bovendien ook gezellig; gezelligheid is belangrijk op het werkveld.

Wel waren er natuurlijk personen die meer inbreng hebben dan andere personen, maar dit zal in iedere samenwerking en groepsverband zijn. Niet iedereen heeft dezelfde mentaliteit als jijzelf, die moet rekening met mensen houden.

Met de methode van eduScrum wordt het werk transparant. Ieder lid van het groepje en de leraar, zijn op de hoogte van het proces en wat er op dat moment speelt. Er is een duidelijke structuur in het werk. Alles verloopt gestructureerd en planmatig op een goed tempo.  Met de methode fiets je heel gemakkelijk door de activiteiten heen. Iedere les is er een ander streven en het streven is bij ieder groepje anders. Doordat er een gezamenlijk groepsbelang is wordt het streven vaak ook behaald. Ieder groepslid wil uiteindelijk een goed resultaat neer zetten; goed presteren op de toets of een goed cijfer voor een verslag. Om dit doel te kunnen bereiken zijn de groepsleden sterk van elkaar afhankelijk. Er moet immers gezamenlijk een resultaat neergezet worden waarin ieder zijn activiteit heeft volbracht. Ieder groepslid heeft een verantwoordelijkheid voor de groep, dit motiveert de leerling. Een leerling krijgt weinig kans om achter de feiten aan te rennen, het wordt immers op de hielen gezeten door de groep.

Als één groepslid achter begint te lopen, dan is dit een obstakel voor de groep. En deze obstakels moeten in het groepsbelang worden verwijderd en vermeden. De obstakels komen naar voren en komen aanbod in de Stand Up. Hier worden de obstakels besproken. Waarom heb jij jouw huiswerk niet gemaakt? Zorg dat je morgen weer bij bent!
Motivatie om aan het werk te gaan is dus erg belangrijk bij eduScrum. Doordat de samenwerking en de uitvoering van het proces transparant is wordt degene die achterloopt op de feiten gedrukt; Maar motivatie brengt discipline, eigenschappen die gunstig zijn in een volgend werkproces.  
Teamleden ondersteunen elkaar dus tijdens het proces. De samenwerking voorkomt belemmeringen en zorgt voor controle en aanpassing aan elkaar. Niet iedereen in de groep werkt immers even snel, de een is sneller dan de ander. Hierin moet men elkaar ondersteunen, men moet elkaar motiveren om harder te werken of de snelle werkers moeten afgeremd worden. Hierin komt de afhankelijkheid tussen groepsleden weer duidelijk naar voren.

Een groot voordeel van eduScrum is dat de werkvorm leidt tot betere resultaten. Wat wil een leerling en leraar nog meer! Betere cijfers terwijl je ook nog veel leert en actief bezig bent met het vak. De lessen worden met eduScrum dus efficiënter en effectiever. De werkvorm leidt tot goede neergezette producten. De toetsen worden beter gemaakt en verslagen krijgen een betere inhoudelijke diepgang en kwaliteit. Leerlingen zijn namelijk actief bezig met de stof. Ze verplaatsen post-its en dit geeft
iedere keer een kick: ‘Yes, weer wat af!’ en ‘Yes, volgende opdracht!’. De inspanning die wordt geleverd voor de werkvorm betaalt zich dus ook terug.


Reflectie over het leerproces met eduScrum
Wat is voor mij de essentie van eduScrum?
Voor mij is de essentie van eduScrum dat het werk dat moet worden uitgevoerd effectiever en efficiënter verloopt waarbij samenwerking een grote rol speelt en dat leidt tot betere producten en resultaten. Door eduScrum leert men veel van elkaar. Je leert ander mensen kennen, je waardeert hun kwaliteiten en je ontwikkelt zelf nieuwe kwaliteiten of ontwikkelt de kwaliteiten die je al hebt. Door eduScrum maakt de eduScrummer een persoonlijke ontwikkeling door. Dit kan alleen maar positief werken. Je leert jezelf beter kennen. Dit kun je later weer beter toepassen. Er is een continue uitwisseling van kwaliteiten, ideeën en meningen. Je moet eigen kwaliteiten inzetten en wordt geconfronteerd met de kwaliteiten die je nog niet hebt of die nog onderontwikkeld zijn.

Zoals ik al eerder heb beschreven is er een grote groepsverantwoordelijkheid, een groepsbelang en onderlinge betrokkenheid. Dit leidt tot een betere samenwerking. Je leert werken met mensen die het liever anders zien dan jij en je leert om rekening te houden met andere mensen. Door de transparantie van het proces worden belemmeringen duidelijk en kunnen daardoor gemakkelijker worden opgelost. Iemand kan door de groep gemakkelijker op de vingers worden getikt. Achter gaan lopen is geen optie. Je moet de activiteiten uitvoeren voor de groep en voor jezelf. Je moet uiteindelijk zelf de toets maken, maar jouw kennis is wel nodig in de groep.
Het resultaatgericht werken en het actief werken leidt tot een gunstig en beter resultaat. Door gestructureerd te plannen en te werken kan in eenzelfde periode meer worden uitgevoerd met een beter resultaat.

Wat me tijdens deze afgelopen periode het meest heeft verbaasd is dat eduScrum werkt. Ik had er eerst een beetje een hard hoofd in, ‘een beetje stickertjes plakken en uiteindelijk sneller werken?!’. Ik denk dat het eduScrummen heeft geholpen. Iedereen maakt een persoonlijke ontwikkeling door en dit is goed voor iedereen. Iedereen wordt klaargestoomd om later in teams op het werkveld te gaan werken. Alle mensen uit de klas zullen, misschien ongemerkt, gestructureerd zijn gaan werken verwacht ik. Het is ook vreemd om te zien dat sommige mensen in groepsverband met eduScrum wel werken en zelfstandig niet kunnen werken.

Wat brengt eduScrum je teamleden?
Hetgeen dat eduScrum mijn teamleden brengt is dat zij zichzelf leren kennen en beter gaan werken. Hun manier van leren en werken zal veranderen. Door eduScrum krijgt men meer overzicht, men gaat planmatig en gestructureerd te werk en gaat resultaatgericht te werk. Ieder maakt een persoonlijke ontwikkeling door, gemerkt of ongemerkt. Iedereen zal leren van de methode. Je krijgt waardering voor klasgenoten. Je leert nieuwe mensen kennen. Je leert jezelf kennen. Je bent niet meer / minder afhankelijk van een leraar. Je wordt behulpzaam. Je wordt verantwoordelijk. Je krijgt discipline. Je krijgt een gevoel van groepsverantwoordelijkheid. Je krijgt motivatie. En als kers op te taart: Je krijgt betere cijfers en resultaten. Je wordt dus klaar gestoomd voor de toekomst.

Een grotere diversiteit in kwaliteiten in groepjes werkt motiverend en je leert veel van elkaar. Teamleden kunnen elkaar dus iets bijbrengen.  Je kunt immers van elkaar leren en een voorbeeld aan elkaar zijn. Als iemand goed is in leidinggeven, dan kan dit een groepslid inspireren om zich hierin ook te ontwikkelen. Er is een uitwisseling van kwaliteiten en eduScrum zorgt hiervoor. Als ieder voor zich in de klas had gewerkt, iedereen maakt zijn eigen ding, ieder zijn eigen planning, ieder zijn eigen verantwoordelijkheid; dan had er geen uitwisseling geweest in kwaliteiten, raken mensen niet met elkaar in contact, krijgen mensen geen waardering voor elkaar en zijn de leerlingen steeds weer afhankelijk van de leraar.

eduScrum zorgt dus voor een duidelijke verandering in de invulling van lessen en de manier van werken.

Wat brengt eduScrum mij?
Doordat er een uitwisseling is van kwaliteiten leer ik ook nieuwe dingen en kan ik een inspiratiebron zijn voor andere personen. Zelf zet je ook kwaliteiten in. Ik ben zelf iemand die graag snel aanpakt en het snel, maar wel netjes, gestructureerd en planmatig, af wil hebben. Ik werk resultaat gericht en dit betaalt zich ook terug. Ik ben gemotiveerd en kan goed samenwerken en goed zelfstandig werken. eduScrum zorgt ervoor dat ik al mijn kwaliteiten kwijt kan in de groep en in de les. Door eduScrum krijgen leerlingen bevestigen van wat ze goed kunnen. Deze bevestigingen zorgen ervoor dat je jezelf leert kennen. Hierdoor weet je ook waar je nog aan moet werken. Je kunt jezelf dus nieuwe dingen aan leren. eduScrum speelt hierin een grote rol. Er is een transparante werkvorm.

Hetgeen dat eduScrum mij heeft geleerd is om meer rekening te houden met anderen. Ik ben zelf een harde werker en kan daarin in soms te hard van stapel lopen. Meestal als ik in groepsverband werk kies je toch degene die je al kent en waarvan je weet wat ze kunnen. Nu met eduScrum kom je juist met mensen die anders zijn dan jou en weer andere interesses hebben. Hierdoor kom je ook in contact met mensen die minder gemotiveerd zijn. Hier moet je je in groepsverband aan aanpassen. Dat is zeker goed. Deze minder gemotiveerde mensen hebben mij geleerd om wat rustiger aan te doen en om rekening te houden met deze mensen.
Ik ben zelf altijd al een wat rustige en serieuze jongen die niet altijd zijn mening onder woorden kan brengen en daardoor niet altijd zelfverzekerd in zijn schoenen staat. Ik heb ontdekt dat ik dit eigenlijk beter kan dan dat ik had verwacht. Doordat je weet wat je kunt krijg je hierdoor automatisch meer zelfvertrouwen van.
eduScrum heeft dus ook mij een persoonlijke ontwikkeling bijgebracht.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten