zondag 2 september 2018

Onderwijsinnovatie in Moskou

Agile in onderwijs

Binnen de IT wereld is ‘agile’ al jaren de basis voor verschillende werkvormen. ‘Agile’ betekent letterlijk wendbaar. In het werk wordt het zichtbaar in een flexibele opstelling en in het vermogen om je snel aan te passen aan de situatie of veranderende behoeften van klanten
Scrum is een van de mogelijke methodieken om je werk ‘agile’ in te richten. Vanaf 2012 werken wij, Claudia Struijlaart, scheikunde leraar op het Sint Ursula in Horn en Willy Wijnands (grondlegger eduScrum) en leraar Science op het Ashram College in Alphen aan den Rijn samen, om scrum te vertalen naar het onderwijs, eduScrum. Daarbij focussen wij ons niet alleen op het te leveren product;  het voorvoegsel edu geeft aan dat wij het proces én de persoonlijke ontwikkeling van de leerling én het teamwerk in beeld brengen. Dit ontwikkelen van hedendaags onderwijs om jongeren voor te bereiden op hun toekomst vindt plaats over de hele wereld: eduScrum is bijvoorbeeld ook al in Duitsland, Polen, Mexico, Guatemala en Engeland actief. In het voorjaar kregen wij de vraag van Natalia Gulchevskaya om naar Moskou te komen. Zij heeft in Rusland de groep ‘Agile in Education’ opgezet. Haar vraag was of wij een workshop wilden geven en een eduScrum training aan een groep van ca. 30 Russische docenten, coaches en schoolleiders vanuit verschillende regio’s van St Petersburg tot Kazanstad. We zijn daarop ingegaan.

Yandex


Op maandag 13 augustus was het dan zover. Na een goede vlucht hebben we de bagage in het hotel gezet en mochten we aan het werk. Het IT bedrijf Yandex (het Russische Google) steunt Natalia in haar werk en had een ‘Agile in Education’-minicongres georganiseerd waar wij de eduScrum-workshop verzorgd hebben. Na ons vertelden twee Russische docenten over een softwaretoepassing voor het onderwijs (leek op google classroom) gemaakt door Yandex. Het was behoorlijk druk, wel 200 mensen bezochten deze bijeenkomst. Tijdens de rondleiding liet Yandex zien dat het een modern bedrijf is dat goed zorgt voor de werknemers. Het ontbreekt ze aan niets, van dakterrassen, ligstoelen, bordspellen, veel planten tot aan een stoplicht dat de verkeersdrukte in Moskou aangeeft. Licht op rood:  blijf hier, speel een spel en vertrek later!
 eduScrum


Dinsdagmorgen startte onze driedaagse training. De Higher school of Economics in Moskou faciliteerde ons deze drie dagen. Bij de start zaten alle aanwezigen in de busopstelling met een pen en papier klaar om door ons onderwezen te worden. Maar dat was niet onze opzet; wij werken vanuit het principe ‘leren door te doen’. Dus iedereen moest direct uit zijn comfortzone gehaald worden, wat nog een uitdaging was. Omdat je met een cultuurverschil en taalbarrière zit, weet je niet goed hoe dat ontvangen wordt. Maar ja, ‘agile’ werken vraagt om wendbaarheid, dus we gingen gewoon van start. We begonnen met een spel waarmee iedereen zich aan elkaar voorstelde, gevolgd door een inventarisatieronde van alle vragen waarmee de deelnemers naar de training waren gekomen. Deze vragen hebben een centrale plek in het lokaal gekregen. Nieuwe vragen konden ook later nog toegevoegd worden. Deze vragenmuur werd een plek waar contact gelegd werd. Veel mensen hadden dezelfde vragen en men hielp elkaar waar mogelijk met het beantwoorden ervan. Voor ons was deze plek handig om aan het eind van de training te controleren of we ieders vragen beantwoord hadden.
Wij kwamen tot ontdekking dat men ook in Rusland de leerlingen uit de bioscoophouding wil halen en hun betekenisvol onderwijs wil geven, waarbij de buitenwereld betrokken wordt. Maar daarbij doen zich dezelfde problemen voor als in Nederland. Ook hier heeft de overheid strikte regels, zijn er moeilijke of juist vooruitstrevende directies en lastige mondige ouders. Het delen van de vragen en problemen en oplossingen zorgde voor verbinding: er ontstond snel een band. De gezamenlijke zoektocht naar antwoorden om het leren vanuit het hart gestalte te geven was gestart, met alle uitdagingen die daarbij horen. Tijdens de eerste dag was men vooral bezig om te ervaren wat ‘agile’ is en te leren wat de basisprincipes van eduScrum zijn. De verwarring en de chaos in ieders hoofd waren groot. De twee daaropvolgende dagen zijn de deelnemers aan de hand van de informatie van dag één gaan werken aan eigen projecten. Dit kon in groepen of individueel. Aan de hand dit werk is de eduScrum-methode deze dagen verder uitgediept. Er werd aandacht besteed bijvoorbeeld aan de wijze waarop groepswerk beoordeeld kan worden of aan de manier om de persoonlijke ontwikkeling van een groep en individuele leerlingen te volgen. Tijdens de regelmatige reviews was er de mogelijkheid voor ons om bij te sturen en werden kennis en ervaring in de groep gedeeld. Het gevoel van chaos maakte langzaam plaats voor helderheid en inzicht.
Deze drie dagen hebben wij vol passie samen gewerkt aan nieuwe vormen van onderwijs voor Rusland. Wij namen afscheid van een groep die vol warmte en energie samenwerkte en kennis deelde om samen voor de Russische kinderen goed onderwijs te maken. De deelnemers waren dankbaar, iets wat mij tot tranen roerde. Het was een groot voorrecht om met deze groep te mogen werken, ook wij hebben veel geleerd!

De week hebben wij op vrijdag afgesloten als toerist. Wij werden verwend met een rit in de prachtige Russische metro en een geweldige stadswandeling met een gids die de plaatsen kenden waar de toeristen niet kwamen. 

Claudia Struijlaart & Willy Wijnands

woensdag 3 januari 2018

Reflections about using eduScrum


Reflections about using eduScrum in a doctoral program for Educational Leadership at California State University, Fresno, USA

Learning in a Changing World
In a changing world, the ability to think critically, innovate, learn independently, collaborate, and lead are crucial. The expectation is that schools and universities prepare students for changing careers and a changing world. Best practices to reach these aspirations are student-centered instruction, collaborative learning, learning communities, project based learning… And of course, during all of this, students should also learn the most current technologies.
As a university professor, I teach educational research methods and statistics. As such I do research on how to support faculty in the development of their instruction, while I am at the same time also developing my own teaching practice. In my first year I was mostly lecturing, with a lot of dialoguing, but realistically I was doing most of the talking. Then I implemented much more group work during class time and eventually shifted to a flipped classroom, where students would view lecture videos as homework and collaborate on assignments and discussions during class. I strived to develop my pedagogical and technological content knowledge and actively included my students in trying to further innovate of what it meant to teach and learn with the current mobile technology.

Open Mindset and Self-management
It is with this open mindset, that I came across agile learning and eduScrum. Having researched how people develop their human potential in organizations and the workplace of the future. I always aspired to create a similar environment in my courses. I have particularly focused on self-managed organizations, such as the Morning Star Tomato Company, which has no formal hierarchy. They lamented to me that people often first have to learn to self-manage, to be self-determined and to be a leader without formal authority. These skills are all fundamental in order to work well in a flat organization. So, I immediately saw that eduScrum could help me bridge two areas in my life, the research about modern workplaces and how to prepare my students for it, while teaching them research methods.

Implementing eduScrum
After I first spoke with Willy Wijnands I was really excited, but also a bit concerned. Could I really trust my students to take control of their learning? And more importantly could I trust myself to be able to assist them in an effective way? Using the eduScrum approach required some courage and a growth mindset. Regular coaching by Willy was fundamental. He did a fabulous job at making the method simple to understand and was always available to reflect together and discuss the next step. There weren’t any difficulties that he hadn’t experienced already. He shaved several years of my learning path. True to his method, his coaching style was to the point, effective and with a few questions and reflecting on how to improve. My main initial concern was that I had a lot of material to cover in my course, and I was not sure how I would check if students had understood the main concepts. (This actually was already a concern with the flipped classroom.) An important realization was, that there really is a lot of flexibility in varying the degree of control. The burn chart and the demo meeting at the end of each lesson serve as feedback on overall progress and understanding. The multiple check-ins with the teams during the lesson time provide information about the degree of understanding. When one realizes that several groups struggle with a concept, there is time to have the groups stop and provide a mini-lecture for clarification. I had a lot of content and lecture videos online that I was able to point teams to.
Development of collaboration and leadership skills
What is particularly important is the constant reflection at the end of each session. Not just about the content, but about how they work as teams. Students figure out what works and what doesn’t. The students develop self-management and leadership skills. They also check if they built a culture in their team that matches with their definition of fun. Here some comments from students: “I was anxious at first and had a preference for just listening to lectures, but then I realized that I was here to become a leader, and that included taking charge of my learning.” “I loved how we were able to establish our own plan of action.” “The team became an important part of my life and working together to get the assignments done was very effective.” “This was a good set up because each group had their own time with the professor, opportunities to ask questions and reflect on assignments in small groups with the professor.“

Room for improvement
Based on student evaluations there were two concerns that surfaced. One was that they wished a bit more “explicit instruction on some of the more complicated concepts”. Another was being stuck in a team that they don’t like. To my knowledge that was only the case for 1 out of 20 people. And this is a challenge that Willy has had before. Here the facilitation skills of the instructor come into play. It is about perceiving certain group dynamics and potentially facilitating a discussion around that.

Next steps
I am very happy I implemented eduScrum and will use it again. But I definitely would recommend to have a coach available, because it makes the instructors learning easier, faster and helps keep the confidence and trust. Having materials online available makes it easier too. I am actually thinking about implementing it in a fully online class. Two things I will improve is a) plan time for explicit lectures, when they are pulled by students, and b) in addition to the team based survey on their team functioning, also have an individual survey, where I offer an opportunity for students to signal me when they want help with a difficult conversation about their team functioning.
Overall the engagement and buy in of the students is what most convinced me to use it again. I had teams send me demo videos from their meetings on Sunday afternoon. Two teachers started using it in their own classroom. One student used it to manage her work at the office. Me personally I started using a scrum board to manage my family’s preparations for hosting guests over the Christmas break. All these are signs that eduScrum is a great tool to develop self-management, collaboration and leadership skills.

Christian A. Wandeler, Ph.D., is an assistant professor in research methods and statistics at California State University, Fresno. He got a Ph.D. in personality and positive psychology at the University of Zurich, Switzerland. He was a visiting scholar at Stanford University and studies teacher training, the development of hope and learning achievement, the equity of the Swiss educational system, and studied the quality of the career and technical education system in Switzerland. He consults organizations in the development of human potential, professional development and growing the workplace of the future.


dinsdag 8 augustus 2017

Leerling (v) vertelt over eduScrum

Marenthe ervaringen met eduScrum

Inleiding

Met enthousiasme goed te werk gaan!

Dit zijn de krachtige woorden die mijn eduScrum ervaringen verwoorden. Niet alleen het enthousiasme spat ervan af, ook de ontwikkeling die je doormaakt is ontzettend groot. 

Tijdens de scheikundelessen hebben wij eduScrum op de juiste wijze toegepast, ik heb mij altijd bezig gehouden met eduScrum tijdens de lessen. Dit deed ik door mij op de juiste manier op te stellen in de groep waardoor eduScrum onze lessen duidelijk beïnvloed heeft. Dit beïnvloeden heeft een positief resultaat geleverd en een enorme ontwikkeling van het individu bijgebracht. Deze ontwikkeling kon goed worden toegepast bij eduScrum, maar ook bij andere activiteiten. Door de eigenschappen van een individu in te zetten tijdens de les kon er optimaal gewerkt worden. Ik heb mijn eigenschappen tijdens deze periode op je juiste wijze ingezet, dit kwam dan ook ten goede van de groep. Ook heb ik nieuwe eigenschappen in mijzelf ontdekt en deze wil ik in het vervolg meer tot uiting laten komen.

Feitelijk overzicht van uitgevoerde eduScrum activiteiten.
Het toepassen van eduScrum in de scheikunde lessen was voor veel mensen nieuw, een aantal hadden er al mee gewerkt met informatica. Ondanks dat leerlingen niets van de methode wisten werd deze methode als negatief beschouwd. De uitleg van Willy Wijnands over het principe van eduScrum bij scheikunde werd door veel leerlingen als nutteloos gezien. Eerst twee lessen besteden aan het maken van de flap en punten pokeren, die lessen haal je nooit meer in ‘dachten’ wij. Nu is dat wel anders.

De start van eduScrum was de tweede periode waarbij goede teams werden gemaakt, deze teams kunne goed worden gemaakt aan de hand van een vragenlijst die de leerlingen individueel invullen over de kwaliteiten die zij bezitten. Een aangewezen persoon, de team captain, kiest op basis van de kwaliteiten zijn/haar groepsleden. Een team bestaat vaak uit vier personen die allemaal andere kwaliteiten bezitten. Het team maakt na de teamindeling een taakverdeling, wie stuurt de groep? Etc. Hierna wordt de flap gemaakt met alle verplichte onderdelen, dit zijn onder andere alles items, de DoD, de DoF, de Velocity, de Burn Down die elke les worden bijgewerkt. Het team gaat dan gezamenlijk puntenpokeren waarbij de onderdelen die moeten worden gemaakt worden ingeschat worden op basis van moeilijkheidsgraad en duur van het werk. Het in orde maken van de flap en alles daaromheen neemt twee lessen in beslag maar dit betaald zich uiteindelijk terug.  In de lessen wordt dus veel zelfstandig aan de stof gewerkt, er was veel verantwoordelijkheid bij de leerlingen, vaak was er één keer per week een uitleg van de leraar. In deze periode werden en twee hoofdstukken behandeld en er werd een onderzoek uitgevoerd. Aan dit onderzoek zat een presentatie verbonden die in de avond plaats vond, deze presentatie was het vertellen over en het uitvoeren van de proef. Door eduScrum kon dit onderzoek perfect worden uitgevoerd.

Ook de derde periode werd er met eduScrum gewerkt in dezelfde groepen als voorheen, het proces verliep precies hetzelfde als de tweede periode. In deze periode werden drie hoofdstukken behandeld, ook hier verliep de samenwerking goed. Deze twee periodes werden voornamelijk op school uitgevoerd, het werken zoals huiswerk werd ook thuis gedaan om ons streven per les te halen.

Wat is er leuk aan eduScrum?
Wat is leuk vind aan eduScrum is dat je in groepsverband kan werken en dat het heel gezellig is. Je leert je eigen kwaliteiten beter kennen en deze ontwikkel je tijdens een periode erg veel.  Je leert hierdoor meer van jezelf maar ook van andere. Doordat je in groepsverband werkt kun je elkaar helpen met het uitleggen van moeilijke onderwerpen. En je haalt hogere cijfers!

Wat is er niet leuk aan eduScrum?
Een nadeel is dat het soms iets te gezellig is in een groepje, je bent sneller afgeleid en dit is soms lastig als je wilt werken. Je bent afhankelijk van je groepsleden met een opdracht. Je moet dus soms je groepsleden pushen om ze aan het werk te krijgen zodat je het doel per les kunt behalen.

eduScrum is een goede methode om leerlingen bij de les te kunnen houden, door in groepsverband te werken ontstaat er een verantwoordelijkheid naar jouw teamleden. Mijn team bestond uit 4 leerlingen waarvan ik twee leerlingen nauwelijks kende, ik moest vertrouwen op de eigenschappen die zijn aan zichzelf hadden gekoppeld. Mijn groep was niet meteen vertrouwd, het vertrouwen werd langzaam opgebouwd waardoor de sfeer in mijn team steeds beter werd.

Het maken en accepteren van de teams is in onze klas goed verlopen. Door leerlingen met verschillende kwaliteiten bij elkaar te plaatsen ontstaan er perfecte groepjes, deze zijn dan niet gebaseerd op vriendinnen en vrienden. In de groepjes was acceptatie van leerlingen genoodzaakt, elke leerling is anders maar je moet met iedereen kunnen samenwerken.
Hierbij is het toepassen van de goede eigenschappen van belang en deze ontwikkelen, behulpzaam zijn is dan ook essentieel. Je moet elke leerling bij jouw team kunnen betrekken zonder dat deze anders behandeld wordt. Door meer belang voor elkaar te hebben kun je elkaar meer leren. Zo leer je veel van jezelf, van anderen maar ook leren anderen van jou. Samenwerking is bij eduScrum dus erg belangrijk, tijdens dit schooljaar is eduScrum steeds beter toegepast in teams.

Door elkaar te motiveren kom je steeds een stapje dichter bij het eindresultaat waar je allemaal hard voor werkt. Iedereen kan zijn eigen steentje bijdragen en dit zorgt voor steeds met ontwikkeling in de groep. Door eduScrum wordt het werken veel makkelijker, alles lijkt vanzelf te gaan waarbij je beloont wordt door een mooi resultaat.

Door eduScrum van verschillende kanten te belichten ga je zien dat het werkt, een methode waar niemand vertrouwen in had is nu een hele ervaring rijker.
De ervaring stapelen zich op en het leuke is dat het allemaal positief is, zelf had ik dit nooit gedacht. Ook ik moest even wennen aan de methode, je vertrouwt op de personen die je kent, waarvan je weet wat ze kunnen en waar ze goed in zijn. Als je op de juiste manier werkt kan
iedereen zijn eigen inbreng doen en kan ik iedereen vertrouwen.

’Wat mij het meest heeft verbaasd, is dat ik met een nieuw samenwerkingssysteem en met nieuwe groepsleden een mooi resultaat heb geleverd. Het nieuwe systeem was even wennen maar was uiteindelijk erg overzichtelijk. Ook de groepsleden waren nieuw en daar heb ik door dit systeem vertrouwen in gekregen. Dit vind ik erg bijzonder omdat ik niet zomaar met deze mensen zou gaan samenwerken aangezien ik Amke en Myrthe niet goed kende. Toch hebben wij met z’n vieren een mooi resultaat geleverd waar we trots op kunnen zijn!’’

Ik zal in de toekomst ook meer met eduScrum willen werken, in groepsverband werkt dit voor mij prettig. Ik weet goed wat ik aan anderen heb en zij aan mij. Het is een geordende manier van werken en dit vind ik erg fijn, zo weet ik precies wat ik nog moet doen om een goed resultaat te leveren. Ik ben erg resultaatgericht en wil het beste uit mezelf en mijn team naar boven halen. eduScrum sluit hier volledig op aan!

In mijn team werd steeds beter gewerkt, soms te hard. De meeste activiteiten zijn op school uitgevoerd tijdens de scheikundelessen, aan huiswerk moest vaak thuis gewerkt worden. Ook thuis werd er hard gewerkt en probeerde iedereen zich aan de regels van het team en eduScrum te houden. De Definition of Done speelde hierbij een belangrijk rol, door deze belangrijke punten in mijn groep te benadrukken hadden wij alles onder controle.

“Als team captain heb ik de rol van een team captain aangenomen, vaak bepaalde ik wat het huiswerk was of wat er gedaan moest worden. Daarin heb ik mij niet streng opgesteld, de verantwoording van wanneer het huiswerk gemaakt werd lag bij de groepsleden zelf. Door de groepsleden te coachen konden wij allemaal gestructureerd werken. Ik wilde niet de team captain zijn die zichzelf heel hoog staat, ik ben in de groep gebleven en heb door duidelijkheid gezorgd voor goede resultaten.”

 “Voor deze rol zul je overtuiging nodig hebben, je moet duidelijk praten en naar andere kunnen luisteren. Ook is het belangrijk dat je belangstelling hebt voor andere en goed overleg hebt. Door hard te werken en mijn groepsleden op de juiste manier te behandelen en respectvol te zijn kun je dit bereiken. Voor deze rol moet je erg enthousiast zijn maar ook serieus en hard kunnen werken”.


Op de resultaten die wij als groep hebben neergezet mogen wij erg trots zijn, door eduScrum toe te passen zijn de resultaten hoger dan ooit. Van het eerste onderzoek waarbij wij eduScrum hebben toegepast hebben wij veel geleerd, welke dingen moeten wij voortzetten en welke dingen moeten we verbeteren? Verbetering is altijd mogelijk, zelfs met een 9,9 namen wij als team geen genoegen.  Als team hebben wij elkaar bij de groep betrokken om een optimaal resultaat te kunnen behalen, obstakels gingen wij uit de weg om ons streven elke les te halen.

Reflectie over het leerproces met eduScrum.

’Ik heb geleerd dat ik een punctueel persoon ben, door alles geordend te hebben kan ik mij het beste inzetten. Door mijzelf structuur te geven tijdens het werken krijg ik meer vertrouwen in mijn kunnen. Ik heb een gevoel van verantwoordelijkheid voor mijn groep, ik wil mijzelf van mijn beste kant laten zien zodat ik mijn groepsleden kan helpen. Ik heb geleerd dat ik mijn mening uit bij vertrouwende personen en dat ik deze overtuig van mijn mening. Als ik mijzelf respectvol neerzet zie ik dat andere open staan voor jou en daarmee zorg ik voor mezelf (en voor anderen) voor meer plezier.’’

eduScrum heeft bij mij gezorgd voor een enorme persoonlijke ontwikkeling. Dit had ik van tevoren nooit gedacht. eduScrum geeft mij veel inzicht op mijzelf, wat ik kan en wat ik moet leren. Hierbij komt naar voren dat ik veel meer kan dan ik dacht, dit geeft mij zelfvertrouwen dat ik goed kan gebruiken.

 Kwaliteiten ontwikkelen is moeilijk maar tijdens eduScrum gaat dit onopgemerkt. Je leert op deze jonge leeftijd erg veel van jezelf en dit is  handig voor de toekomst. Doordat je jezelf nu leert kennen kun je nog veel veranderen, je kunt je meer focussen op het verbeteren van eigenschappen en dan maakt eduScrum zo speciaal. Het is niet een gewone methode om alleen een beter resultaat te leveren. Het zorgt voor een ontwikkeling die je een goede toekomst kan bieden!

Wat is de essentie van eduScrum?

eduScrum is voor mij een effectieve en efficiënte manier van werken dat resultaatgericht is. Hierbij is het samenwerken van groot belang. Het samenwerken met deze methode verloopt erg goed. Ik ben normaal gesproken geen voorstander van samenwerken, ik vertrouw op mijn eigen kunnen. Door eduScrum is mijn beeld veranderd.
Met eduScrum kun je elkaar veel leren en bijbrengen, je maakt een persoonlijke ontwikkeling door die positief is voor de toekomst.  Je leert jezelf en anderen goed kennen doordat kwaliteiten veel aan bod komen. Door de groepsverantwoordelijkheid werkt iedereen beter en leer je meer rekening te houden met anderen. Doordat je elke les actief bezig bent beheers je de stof sneller en beter. Dit leidt ook tot een goed resultaat!

’Ik ben gegroeid op het gebied van zelfvertrouwen, ik heb meer zelfvertrouwen gekregen doordat ik met andere mensen werk. Mijn manier van werken ben ik erg blij mij en ik ga dit doorzetten. Ik ben voor mezelf opgekomen en heb mijn mening geuit, ik heb verantwoording gekregen en heb nog georganiseerder kunnen werken mede met dank aan het eduScrummen.‘’

Wat brengt eduScrum je teamleden?
Ook mijn teamleden zullen zich beter leren kennen en hun kwaliteiten naar voren brengen. De manier van werken zal door mijn invloed wel degelijk veranderd zijn. Ik heb hen mijn eigenschappen bijgebracht waardoor er serieuzer werd gewerkt. Ook hebben zij meer verantwoordelijkheid gekregen over hun prestaties, naar mate er een obstakel was zagen ook zij in dat hun manier van werken veranderd moest maar ook kon worden. Door hen moed te geven is dit gelukt.

Ook zij hebben een persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt die heb ten goede zal komen in de toekomst. Onopgemerkt hebben zij een verandering doorgemaakt waar zij met trots naar kunnen kijken.

"Ik heb aan mijn teamleden geleerd dat zij gestructureerd moeten werken, door alles op een rijtje te hebben en je te houden aan de planning. Met veel plezier kan je ook hard werken, als je je inzet voor een doel kan je dit bereiken. Ik heb mijn teamleden geleerd om niet over de top te gaan met de lol, maar om soms iets terug te deinzen en weer aan het werk te gaan. Ondanks dat er tegen het vele werk werd opgezien heb ik er met mijn kwaliteiten voor gezorgd dat alles netjes werd gemaakt. Maar ook dat niets overhaast of te snel werd behandeld zodat iedereen elkaar hulp kon bieden.’’

Wat brengt eduScrum mij?

eduScrum zorgt ervoor dat ik prettig kan werken en een goed resultaat behaal. eduScrum zorgt ervoor dat je altijd geordend werkt, ook als er obstakels zijn kan  je deze uit de weg gaan. Door in een groep te werken heb ik beter kunnen leren samenwerken, mijn vertrouwen op andere leerlingen is toegenomen als deze op de juiste manier hun steentje bijdragen. Bij eduScrum wordt je beloont voor je werk en dat zie ik je graag. Het geeft je de kick om nog harder te gaan werken om het optimale resultaat te kunnen behalen.

’Ik heb geleerd om ontspannen te zijn, ondanks dat ik recht op mijn doel af ga, heb ik geleerd om rekening te houden met de omstandigheden. Het doorzetten en dingen doen met plezier in een les hebben mij goed gedaan. Door duidelijk en eerlijk te zijn tegenover mijn groepsleden heb ik mijn groepsleden kunnen overtuigen en stimuleren. Ik heb geleerd om verantwoordelijkheid te nemen over anderen om ook hen het beste resultaat te laten behalen. Door elkaar te helpen heb ik heel veel geleerd, vanuit een andere invalshoek te kijken heb ik met veel enthousiasme mijn doelen bereikt en andere vertrouwen gegeven in hun kunnen.’’