donderdag 28 april 2016

eduScrum in Orlando April, 18-20 2016Willy Wijnands en Arno Delhij van het eduScrum team zijn door Scrum Alliance.org uitgenodigd om naar Orlando te komen samen met andere scholen.
Het samenkomen op deze ScrumAlliance Gathering 2016 van 16 tot en met 22 april is georganiseerd door John Miller Agile Classrooms.

Ons samenzijn, in totaal 13 mensen uit
7 verschillende organisaties en invalshoeken, had als doel om een ‘Agile in Education’ manifesto op te stellen.

            
We hebben intensief en hard met elkaar gewerkt om tot een manifesto te komen.
Het is alleen geen manifesto geworden maar een kompas. Een paraplu waaronder we met elkaar en anderen kunnen samenwerken, info delen om zo met en van elkaar te leren.
 Waarom zijn we bij elkaar gekomen? Met elkaar wilden we ervaringen delen om tot een gezamenlijke doelstelling te komen: Hoe we een Agile manier van leren kunnen toepassen in het onderwijs.
                 
Hoe hebben we dat gedaan? Door onze eigen ervaringen en dat van de anderen met elkaar te delen en tot een commitment te komen. Dit gebeurde o.a. door te prioriteren en te stemmen. In groepjes uit elkaar gaan, thema’s uitwerken, bij elkaar komen, feedback ontvangen en verwerken en zo doorgaan tot het uiteindelijke product.
    
Wat hebben we met elkaar opgeleverd? Producten die ons een reis laten maken van waar we nu staan en waar we naar toe kunnen gaan.                
Een overkoepelend kompas waar een ieder op zijn eigen manier binnen de kaders zijn invulling aan kan geven. Iedereen heeft dus zijn eigen kompas!
Verder nog een website
Agile in Education opgezet om onze ervaringen en kennis te kunnen blijven delen. Zo ook via #agileedu op twitter kun je info vinden (tekst, foto’s, video’s,…….)
John Miller legt in het kort het kompas uit.


We hebben ons als ‘Agile in Education’ team mogen presenteren in een Open Space voor 1100 deelnemers. Daarna hebben we een workshop gehouden over Agile leren in education.

 Kijk en luister naar Krissyn, een van onze teamleden die ons Agile in Education Compass presenteert.
      


  In het midden Manny Gonzales, CEO ScrumAlliance, die onze bijeenkomst mogelijk gemaakt heeft.

Het ‘Agile in Education’ komt nu maandelijks online bij elkaar om onze ervaringen met elkaar te delen. Deze info verwerken we in onze trainingen zodat eduScrum als middel in ‘Agile in Education’ zich dynamisch blijft vernieuwen en ontwikkelen.
Al met al is het een geweldige ervaring geweest en mooi om hier deelnemer van te mogen
         

       
                   Willy Wijnands    -    John Miller    -   Arno Delhij
                
eduScrum team        -      Agileschools     -   eduScrum team

Willy Wijnands,

Leraar scheikunde op het Ashram College
Grondlegger van eduScrum

Geen opmerkingen:

Een reactie posten