maandag 26 oktober 2015

Op zoek naar het geheim van eduScrum

Homepage


Op zoek naar het geheim van eduScrum

Er zijn tal van die dingen waar je nooit op uitgeleerd bent. Hoewel ik al een tijdje meeloop op veel en diverse plekken in en om het onderwijs (zie bijvoorbeeld mijn LinkedIn-profiel), leer ik nog steeds elke dag. En dat is leuk! Een leven lang leren … Het komt mij wel goed uit! Zo volgde ik laatst een cursus eduScrum. Dat moet ik natuurlijk even uitleggen.

Het M-Tech-project *
Momenteel werk ik o.a. voor het M-Tech-project. Dat is een project van het Platform Bèta Techniek (PBT) dat beoogt exacte en technische vakken meer gezicht te geven op vmbo TL. Met als uiteindelijk doel dat meer leerlingen vakken zoals wiskunde, natuurkunde en scheikunde kiezen, dat meer leerlingen interesse krijgen voor exact en technologie en dat meer leerlingen kiezen voor een vervolgopleiding in de technische sector. Meer dan 100 mavo-scholen proberen dat te bewerkstelligen door in netwerken met elkaar te werken aan onderwijsvernieuwing, aan aandacht voor technologie, aan aandacht voor beroepen en opleidingen, aan professionaliseren van docenten, aan samenwerken met beroepsonderwijs en met bedrijven. Om scholen hierbij te helpen is er o.m. een programma van cursussen waaraan zij kunnen deelnemen. En een cursus eduScrum is er daar een van.
Ik vind het M-Tech-project een leuk project, omdat het direct werken aan onderwijs is. Het gebeurt allemaal in de school en in de klas! Hoewel mijn rol in het project een ondersteunende en helpende is (officieel heet ik bij het PBT een expert) mocht ik toch meedoen aan de cursus. En dat was een prettige, nuttige en leerzame ervaring.

EduScrum
Uiteraard ga ik hier niet even uitleggen wat eduScrum is, daarover staat genoeg op de eduScrum-site. Maar het moge duidelijk zijn dat eduScrum een mooi hulpmiddel kan zijn om enthousiast en enthousiasmerend met science en techniek bezig te gaan. Immers, leerlingen kunnen onderzoekend en ontwerpend leren als ze dat zelf doen, zelf verantwoordelijk zijn en zelf actief leren. De leerlingen leren en de docent helpt. De eduScrum-aanpak biedt die mogelijkheid.

De cursus
De cursus bestaat uit twee hele dagen en, zo’n zes weken later, nog een derde halve dag. Op de eerste donderdag zaten dus om negen uur zo’n 20 M-Tech’ers, voor het overgrote deel (gelukkig!) docenten van verschillende scholen, klaar voor de cursus. De vooraf verstrekte informatie, de eduScrumgids, geeft even het gevoel van “oh … wat een boel ingewikkelde structuren, wat veel rollen en activiteiten, wat een Engelse termen, …”. Er lijkt zelfs wel een eigen eduScrum-vakjargon te zijn. De enthousiaste cursusgever Arno legt al veel stukjes op hun plaats. Met een diverse keuze uit werkvormen (teach as you preach), waarmee de deelnemers ook enthousiast aan de gang gaan, komt er al een heleboel helderheid. Het gaat die eerste dag vooral om te leren wat scrum is. De verschillende rollen, ceremonies en regels komen aan de hand van actieve opdrachten aan de orde. In telkens weer wisselende groepjes worden de diverse aspecten uitgewerkt. We leren de termen sprint, productowner, team, scrummaster, definition of done, review, etc. Termen die ook na een hele dag nog niet iedereen tot de verbeelding spreken. Allemaal niet dramatisch, het is gewoon het gevoel dat je er nog even doorheen moet. Dat gebeurt de volgende dag.

Ja, toch …
Die vrijdag wordt het allemaal duidelijk. Het gaat nu om het toepassen. Bovendien schuift eduScrum-uitdenker Willy Wijnands aan. Hij is “gewoon” scheikundeleraar. Hij beantwoordt de vele vragen, maar vertelt over ook concrete ervaringen en geeft voorbeelden uit de lespraktijk. Dat wordt gewaardeerd door de deelnemers. We maken scrummend een eigen presentatie over eduScrum.  Cursusleiders Arno en Willy zijn de productowners. De deelnemers werken in zorgvuldig (welke kwaliteiten heb je nodig?) gekozen teams fanatiek aan hun opdracht. De presentaties zijn divers en geven veel voldoening en plezier.
Bij de evaluatie aan het eind van die tweede dag, blijkt nu een aanzienlijk groter enthousiasme dan na de eerste dag. De meeste deelnemers zien het wel zitten een eduScrumpoging te wagen. En dat komt goed uit want over enkele weken is er een terugkomdag, waarop iedereen zijn of haar ervaringen deelt!

Retrospective
Op de terugreis denk ik terug aan een plezierige en leerzame ervaring. Leuk iets wel dat eduScrum. In elk geval een vorm die goed kunt toepassen bij onderwijs in ontwerpen en onderwijs in onderzoeken. Maar het is niet alleen eduScrum waarmee we bezig zijn geweest. De hele cursus was eigenlijk een prachtige gelegenheid om ideeën over goed en leuk onderwijs op te doen, uit te wisselen en te toetsen. Het is alleen al waardevol om daar eens even tijd voor te krijgen. En dat dan ook nog onder een leiding van een adequate trainer. Leuk dat we dit soort dingen kunnen doen in het M-Tech-project! En waard om aan te bevelen aan hen die er (nog) niet bij waren. Ik zie wel uit naar die terugkombijeenkomst!

Het geheim
Bij de start van de cursus moesten we allemaal een leervraag formuleren. De mijne was “Wat is het geheim van eduScrum?” Ik heb er wel een antwoord op gekregen. Oh, … je zou dat antwoord willen weten? Advies: volg de cursus!

Arne Mast, expert in het M-tech-project
https://www.linkedin.com/in/arnemast/nl

*Meer over het M-Tech-project vind je bijvoorbeeld op http://www.mavotech.nl/home

1 opmerking: