maandag 21 oktober 2013

Review eduScrum Training

Homepage


Gegeven door: Willy Wijnands Review door: Maarten Bruns Datum: 21-10-2013


Algemeen

Ik ben al een tijdje bezig om te kijken hoe Scrum buiten de IT toe te passen is. Deze zoektocht doe ik samen met vriend en collega Martin Bruggink. Door hem kwam ik in contact met eduScrum. Hij nodigde Rini van Solingen en Willy Wijnands uit voor een Scrum/eduScrum sessie voor docenten


Ik was zeer geïnspireerd door deze sessie en wilde meer weten over eduScrum. Die kans kreeg ik ook. Martin en ik gingen naar de presentatie van de eduScrum resultaten op het Ashram College en interviewden daar verschillende deelnemers op camera. De fillmpjes die hieruit kwamen waren ook weer een startpunt voor nieuwe uitwisselingen en ontwikkeling.

Tijdens een lunchafspraak op de TU-Delft bood Willy ons deelname in de eduScrum cursus aan. Dit aanbod heb ik met veel plezier en enthousiasme aangenomen. Mijn doel is Scrum toe te passen buiten de IT en eduScrum is daarbij voor mij een belangrijke pijler. Graag draag ik eduScrum uit en draag ik bij aan de ontwikkeling ervan. Een tweede reden voor mij om eduScrum hoog te waarderen is dat ik kan deelnemen aan de community of practice die aan het ontstaan is. Met name de positieve drive van Willy is daar een belangrijke factor in.


We hebben drie trainingsdagen gedaan. We hadden vier deelnemers (ikzelf, Martin, Sieger, John). De trainingsdagen vonden plaats op de TU-Delft.


We hadden een leuke groep. John komt uit de IT en is Scrum Master. Hij wil graag onderzoeken hoe hij scholen kan helpen met zijn ervaring. Sieger is docent Scheikunde en heeft directe interesse in het toepassen van eduScrum in zijn klas. Martin is vakdidacticus en kijkt naar mogelijkheden om Scrum in de lerarenopleiding en nascholing te integreren. Kortom een klein maar divers gezelschap met een goede motivatie voor deelname.


Tijdens de eerste trainingsdag bleek al dat we geen
ʻstandaardʼ groepje waren. We hadden veel vragen, ideeën, losse gedachten en schakelden snel tussen verschillende niveaus. Dit was erg leuk, maar waarschijnlijk voor Willy ook lastig. We gooiden namelijk hiermee het programma flink door elkaar. Toch kregen we deze eerste dag al flink veel informatie mee over de techniek en reeds opgedane ervaringen. Het was een intensieve dag, met genoeg materiaal om te verteren.

Tijdens de tweede trainingsdag gingen we verder waar we de vorige keer waren gestopt. Er waren nog verschillende vragen te beantwoorden en ervaringen uit te wisselen. Ook hier borrelde weer van alles op. Naast een training ontstond er bij mij het gevoel dat we tegelijkertijd samen aan het ontwikkelen waren. Dat we met elkaar probeerden stukjes eduScrum toe te voegen om de toepassing verder te krijgen. Dit gaf me me een berg positieve energie. De grote hoeveelheid ervaringen van Willy met de toepassing waren goed om te horen. Dan weet je dat het echt kan, dat het verhaal stevig op de grond staat.

Ook de vragen van Sieger gaven hier goede steun. Hij wilde het echt invoeren in zijn klas en kwam daardoor ook echt alle vragen tegen die je bij invoering hebt.

Tijdens de laatste trainingsdag was John er helaas niet. Desalniettemin hadden we voldoende massa om er een goede dag van te maken. We hadden nu ook materiaal om op te reflecteren. Sieger is begonnen met eduScrum in zijn klassen en deelde de eerste ervaringen. Ik heb zelf inmiddels ook al weer gescrumd op meerdere plekken en ook daaruit kwamen verschillende ervaringen/vragen voort. Hetzelfde gold voor Martin.

De vragen die nog stonden werden vrijwel allemaal beantwoorde en wederom waren we eigenlijk alweer met een stuk productontwikkeling bezig. Als ik de cursus in een paar woorden zou moeten vatten dan zou ik zeggen: zeer informatief, goede sfeer, innovatieve sfeer, gericht op persoonlijke leervragen en doorontwikkeling van eduScrum. Ik ben zeer te spreken over de training. De training heeft me niet alleen dingen geleerd, maar ook sterk gemotiveerd.


Tips

Ik denk dat een ʻdoorsneeʼ docent nog iets meer houvast nodig heeft om het echt in zijn klas a) aan te durven, b) vol te houden en op een goede wijze door te voeren. Daarbij denk ik onder andere aan instructiefilmpjes, een vaste opzet voor de eerste lessen en goede uitleg over de overgang van de oude naar de nieuwe rollen van de docent.

Ik denk dat de sociale contact tussen docenten in de school nu nog te weinig aandacht krijgt in de training en in eduScrum in het algemeen. Hiermee bedoel ik het creëren van een community of practice van docenten (+management!) binnen de school die elkaar kunnen helpen bij het invoeren van eduScrum en het uitwisselen van ervaringen. Die aandacht is nodig omdat ik vermoed dt anders veel initiatieven starten maar veel docenten onderweg afhaken of onvoldoende kwaliteit kunnen leveren.


Ik denk dat het interessant is om deze trainingen in duoʼs te doen. Enerzijds omdat we in ontwikkeling zijn. Door met tweetallen te werken kan je extra snel ontwikkelen en ervaringen uitwisselen. Daarnaast ook om energie te verdelen. Met name bij sessies van een hele dag is het best veel voor 1 trainer in mijn ervaring.


Natuurlijk draag ik graag bij aan het helpen doorontwikkelen van de tips die ik hier schets.


Tops

Tijdens de trainingsdagen is een enorme hoeveelheid ervaring gedeeld. Niet alleen van Willy, maar ook door de andere deelnemers. Dit was alleen mogelijk door de goede en open sfeer die telkens aanwezig was.

Er was heel veel positieve energie, gevoed door de enorme positieve drive die Willy uitstraalt als hij het over eduScrum heeft. Een drive die bovendien gevoed wordt door echte ervaringen in de klas. Dit zorgde er voor dat iedereen in een actieve stand stond en mee ging denken over de toekomst van eduScrum en het zelf toepassen ervan.

Leuk dat het op de TU-Delft kon, dit geeft het weer iets extraʼs. Faciliteiten waren prima.

Mooi om op deze manier deel te kunnen nemen, het voelt voor mij al als een echte community of practice.

We hoefden niet te betalen in geld voor de cursus, dat vond ik een mooi gebaar. De uitwisseling van producten en diensten binnen deze mini community gaat goed, er spreekt veel vertrouwen uit.

Op naar het vervolg :) Maarten Bruns.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten